contactfollow us on facebook beenaroundtravel instagram beenaroundtravel google plus beenaroundtravel pinterest beenaroundtravel foursquare beenaroundtravel youtube beenaroundtravel twitter beenaroundtravel
 home about us gallery ข้อมูลท่องเที่ยว contact us sitemap
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อินโดจีน
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
 
แพคเกจทัวร์
แพคเกจทัวร์
 
 
Line QR Code แผนกยุโรป
 
Line QR Code Europe
 
 
Line QR Code แผนกเอเชีย
 
Line QR Code Asia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก > ทัวร์อินโดนีเซีย
 
announce :. ☆★ รับจัดทัวร์หมู่คณะ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ป Incentive ดูงาน ประชุม ทัศนศึกษา สัมมนาต่างประเทศ ★☆ .:
 
โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย
 
 
 
  Charming Bali 3 วัน SL
 
    กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
  อุทยานพลิตวิเซ่ Plitvice National Park
  พ.ย. 3 - 5/ 10 - 12/ 17 - 19/ 24 - 26 13,555 บาท
    4 - 6/ 18 - 20/ 25 - 27 12,999 บาท
    11 - 13 11,999 บาท
  ธ.ค. 2 - 4 13,999 บาท
    9 - 11 14,555 บาท
    15 - 17/ 22 - 24 13,555 บาท
    16 - 18 11,999 บาท
    23 - 25 12,999 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 14,999 บาท
  ม.ค. 5 - 7/ 12 - 14/ 19 - 21/ 26 - 28 13,555 บาท
    6 - 8/ 20 - 22/ 27 - 29 12,999 บาท
    13 - 15 11,999 บาท
  ก.พ. 2 - 4/ 9 - 11/ 16 - 18/ 23 - 25 13,555 บาท
    3 - 5 11,999 บาท
    10 - 12/ 17 - 19/ 24 - 26 12,999 บาท
  มี.ค. 1 - 3/ 2 - 4 14,555 บาท
    9 - 11/ 16 - 18/ 23 - 25 13,555 บาท
    17 - 19/ 24 - 26 12,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
       
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Top Page
 
 
 
   
       Been Around Travel Co., Ltd.  
        9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   
       Tel: 02-717-3200 ​​|| Fax: 02-717-3205 || Hotline: 090-530-2001 / 090-530-0301  
       Email: info@beenaroundtravel.com || beenaroundtravel@gmail.com  
 
Copyright © 2011 Been Around Travel Co., Ltd. All rights reserved.