contactfollow us on facebook beenaroundtravel instagram beenaroundtravel google plus beenaroundtravel pinterest beenaroundtravel foursquare beenaroundtravel youtube beenaroundtravel twitter beenaroundtravel
 home about us gallery ข้อมูลท่องเที่ยว contact us sitemap
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อินโดจีน
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
 
แพคเกจทัวร์
แพคเกจทัวร์
 
 
Line QR Code แผนกยุโรป
 
Line QR Code Europe
 
 
Line QR Code แผนกเอเชีย
 
Line QR Code Asia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก > ทัวร์อินโดนีเซีย
 
announce :. ☆★ รับจัดทัวร์หมู่คณะ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ป Incentive ดูงาน ประชุม ทัศนศึกษา สัมมนาต่างประเทศ ★☆ .:
 
โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย
 
 
 
  อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 4 วัน TG
 
    กำหนดการเดินทาง 2558:
  อุทยานพลิตวิเซ่ Plitvice National Park
  มิ.ย. 25 - 28/ 27 - 30 23,900 บาท
  ก.ค. 2 - 5 25,900 บาท
  ก.ย. 5 - 8/ 10 - 13/ 17 - 20/ 19 - 22/ 26 - 29 24,900 บาท
       
       
       
       
       
       
       
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  อินโดนีเซีย + เจาะลึก มหัศจรรย์เกาะชวา 5 วัน GA
 
    กำหนดการเดินทาง 2558:
  อุทยานพลิตวิเซ่ Plitvice National Park
  ก.ค. 4 - 8 28,900 บาท
    30 ก.ค. - 3 ส.ค. 29,900 บาท
       
       
       
       
       
       
       
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  อินโดนีเซีย + บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5 วัน GA
 
    กำหนดการเดินทาง 2558:
  อุทยานพลิตวิเซ่ Plitvice National Park
  ก.ค. 8 - 12 29,900 บาท
    29 ก.ค. - 2 ส.ค. 30,900 บาท
  ส.ค. 12 - 16 30,900 บาท
    26 - 30 29,900 บาท
       
       
       
       
       
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  มหัศจรรย์ AEC อินโดนีเซีย เมดาน [B] 5 วัน QZ
 
    กำหนดการเดินทาง 2558:
  อุทยานพลิตวิเซ่ Plitvice National Park
  ก.ค. 1 - 5 16,900 บาท
    29 ก.ค. - 2 ส.ค. 17,900 บาท
  ส.ค. 12 - 16 17,900 บาท
    19 - 23 16,900 บาท
    26 - 30 15,900 บาท
  ก.ย. 9 - 13/ 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 16,900 บาท
    16 - 20 15,900 บาท
  ต.ค. 21 - 25 18,900 บาท
    28 ต.ค. - 1 พ.ย. 17,900 บาท
  พ.ย. 25 - 29 17,900 บาท
  ธ.ค. 3 - 7/ 10 - 14/ 23 - 27 18,900 บาท
    31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 21,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  มหัศจรรย์ AEC อินโดนีเซีย เมดาน [C] 5 วัน QZ
 
    กำหนดการเดินทาง 2558:
  อุทยานพลิตวิเซ่ Plitvice National Park
  ก.ค. 1 - 5 17,900 บาท
    29 ก.ค. - 2 ส.ค. 18,900 บาท
  ส.ค. 12 - 16 18,900 บาท
    19 - 23 17,900 บาท
    26 - 30 16,900 บาท
  ก.ย. 9 - 13/ 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 17,900 บาท
    16 - 20 16,900 บาท
  ต.ค. 21 - 25 19,900 บาท
    28 ต.ค. - 1 พ.ย. 18,900 บาท
  พ.ย. 25 - 29 18,900 บาท
  ธ.ค. 3 - 7/ 10 - 14/ 23 - 27 19,900 บาท
    31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 22,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  บาหลี & บรูไน Fantastic of Asean [B] 6 วัน BI
 
    กำหนดการเดินทาง 2558:
  อุทยานพลิตวิเซ่ Plitvice National Park
  ก.ย. 8 - 13/ 15 - 20/ 22 - 27 29,900 บาท
  ต.ค. 13 - 18/ 27 ต.ค. - 1 พ.ย. 30,900 บาท
    20 - 25 31,900 บาท
  พ.ย. 3 - 8 29,900 บาท
       
       
       
       
       
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
       
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Top Page
 
 
 
   
       Been Around Travel Co., Ltd.  
        9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   
       Tel: 02-717-3200 ​​|| Fax: 02-717-3205 || Hotline: 090-530-2001 / 090-530-0301  
       Email: info@beenaroundtravel.com || beenaroundtravel@gmail.com  
 
Copyright © 2011 Been Around Travel Co., Ltd. All rights reserved.