contactfollow us on facebook beenaroundtravel instagram beenaroundtravel google plus beenaroundtravel pinterest beenaroundtravel foursquare beenaroundtravel youtube beenaroundtravel twitter beenaroundtravel
 home about us gallery ข้อมูลท่องเที่ยว contact us sitemap
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อินโดจีน
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
 
แพคเกจทัวร์
แพคเกจทัวร์
 
 
Line QR Code แผนกยุโรป
 
Line QR Code Europe
 
 
Line QR Code แผนกเอเชีย
 
Line QR Code Asia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก > ทัวร์สิงคโปร์
 
announce :. ☆★ รับจัดทัวร์หมู่คณะ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ป Incentive ดูงาน ประชุม ทัศนศึกษา สัมมนาต่างประเทศ ★☆ .:
 
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
 
 
  Singapore Epic 3 วัน 3K
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 5 - 7/ 6 - 8/ 26 - 28/ 27 - 29 13,999 บาท
    12 - 14 14,999 บาท
    13 - 15/ 20 - 22/ 21 - 23 15,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Two Theme Park 4 วัน TR
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 11 - 14/ 20 - 23 17,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Scoot Awesome 3 วัน TR
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 12 - 14/ 13 - 15 12,955 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore So Shiok 3 วัน FD
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 5 - 7/ 19 - 21/ 26 - 28 11,999 บาท
    12 - 14 12,999 บาท
    13 - 15/ 20 - 22 13,999 บาท
  พ.ย. 2 - 4 11,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Flow Singapore Plus - Hotel 81 3 วัน SL
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 1 - 3/ 2 - 4/ 3 - 5/ 29 - 31/ 30 ต.ค. - 1 พ.ย./ 8,299 บาท
    31 ต.ค. - 2 พ.ย.  
  พ.ย. 1 - 3/ 4 - 6/ 8 - 10/ 11 - 13/ 18 - 20/ 22 - 24/ 8,299 บาท
    25 - 27/ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.  
  ธ.ค. 4 - 6/ 11 - 13/ 17 - 19/ 18 - 20/ 19 - 21/ 8,299 บาท
    24 - 26  
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Full Option 4 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 4 - 7/ 25 - 28 29,999 บาท
    12 - 15/ 20 - 23 30,999 บาท
  พ.ย. 1 - 4/ 8 - 11/ 15 - 18/ 22 - 25/ 29,999 บาท
    29 พ.ย. - 2 ธ.ค.  
  ธ.ค. 28 - 31 29,999 บาท
    29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 31,999 บาท
    30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 30,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Epic 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 5 - 7/ 19 - 21 16,999 บาท
    13 - 15 [Bus 1]/ 20 - 22/ 21 - 23/ 26 - 28 17,999 บาท
    13 - 15 [Bus 2] 18,999 บาท
  พ.ย. 2 - 4/ 9 - 11/ 16 - 18/ 23 - 25/ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 16,999 บาท
  ธ.ค. 8 - 10/ 28 - 30 18,999 บาท
    14 - 16/ 21 - 23 17,999 บาท
    29 - 31/ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 20,999 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 21,555 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Fully Booked 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 5 - 7/ 13 - 15/ 19 - 21/ 20 - 22/ 21 - 23/ 22,999 บาท
    26 - 28  
  พ.ย. 2 - 4/ 9 - 11/ 16 - 18/ 23 - 25/ 22,999 บาท
    30 พ.ย. - 2 ธ.ค.  
  ธ.ค. 8 - 10/ 29 - 31 22,999 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 23,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore So Shiok 3 วัน FD
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 5 - 7/ 19 - 21/ 26 - 28 11,999 บาท
    12 - 14 12,999 บาท
    13 - 15/ 20 - 22 13,999 บาท
  พ.ย. 2 - 4 11,999 บาท
  ธ.ค. 29 - 31 15,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Magnificent 4 วัน SL
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 5 - 8/ 26 - 29 12,999 บาท
    12 - 15/ 19 - 22/ 20 - 23 15,999 บาท
  พ.ย. 1 - 4/ 8 - 11/ 15 - 18/ 22 - 25/ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 12,999 บาท
  ธ.ค. 7 - 11/ 28 - 31 15,999 บาท
    13 - 16/ 14 - 17/ 20 - 23/ 21 - 24 12,999 บาท
    29 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 16,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Save Save 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2561-2562:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 5 - 7/ 6 - 8/ 19 - 21/ 20 - 22/ 21 - 23/ 26 - 28/ 13,900 บาท
    27 - 29  
    13 - 15 15,900 บาท
  พ.ย. 2 - 4/ 3 - 5/ 9 - 11/ 10 - 12/ 16 - 18/ 17 - 19/ 13,900 บาท
    23 - 25/ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.  
  ธ.ค. 1 - 3/ 7 - 9/ 15 - 17/ 16 - 18/ 21 - 23/ 22 - 24 13,900 บาท
    8 - 10 15,900 บาท
    29 - 31/ 30 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 16,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Super Fun 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2561-2562:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 6 - 8/ 19 - 21/ 20 - 22/ 26 - 28 12,888 บาท
    12 - 14/ 13 - 15 13,888 บาท
  พ.ย. 2 - 4/ 9 - 11/ 16 - 18/ 17 - 19/ 23 - 25/ 12,888 บาท
    24 - 26/ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.  
  ธ.ค. 1 - 3/ 7 - 9/ 14 - 16/ 15 - 17 12,888 บาท
    8 - 10/ 21 - 23/ 22 - 24 12,888 บาท
    28 - 30/ 29 - 31 12,888 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Super Enjoy 3 วัน 3K
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 20 - 22 16,999 บาท
  พ.ย. 17 - 19 13,999 บาท
  ธ.ค. 1 - 3 13,999 บาท
    28 - 30/ 29 - 31 17,999 บาท
    31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 22,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore So Shiok 3 วัน SL
 
  กำหนดการเดินทาง 2561-2562:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 4 - 6 9,999 บาท
    5 - 7/ 6 - 8/ 7 - 9/ 8 - 10/ 9 - 11/ 10 - 12/ 10,999 บาท
    24 - 26/ 25 - 27/ 26 - 28/ 27 - 29/ 28 - 30  
    13 - 15/ 19 - 21/ 20 - 22/ 21 - 23 13,999 บาท
    18 - 20 12,999 บาท
  พ.ย. 2 - 4/ 3 - 5/ 9 - 11/ 10 - 12/ 16 - 18/ 17 - 19/ 10,999 บาท
    23 - 25/ 24 - 26/ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.  
    15 - 17 9,999 บาท
  ธ.ค. 1 - 3/ 2 - 4/ 13 - 15/ 14 - 16/ 15 - 17/ 16 - 18/ 10,999 บาท
    20 - 22/ 21 - 23/ 22 - 24/ 23 - 25/ 25 - 27  
    8 - 10/ 27 - 29/ 28 - 30 13,999 บาท
    12 - 14 9,999 บาท
    29 - 31/ 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 15,999 บาท
    31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 14,999 บาท
  ม.ค. 4 - 6/ 5 - 7/ 11 - 13/ 12 - 14/ 18 - 20/ 19 - 21/ 10,999 บาท
    25 - 27/ 26 - 28  
    17 - 19 9,999 บาท
  ก.พ. 1 - 3/ 2 - 4/ 15 - 17/ 16 - 18/ 22 - 24/ 23 - 25/ 10,999 บาท
    7 - 9/ 8 - 10/ 9 - 11 14,999 บาท
    24 - 26 9,999 บาท
  มี.ค. 1 - 3/ 2 - 4/ 3 - 5/ 7 - 9/ 8 - 10/ 9 - 11/ 10 - 12/ 10,999 บาท
    14 - 16/ 15 - 17/ 16 - 18/ 17 - 19/ 21 - 23/  
    22 - 24/ 23 - 25/ 24 - 26/ 28 - 30/ 29 - 31/  
    30 มี.ค. - 1 เม.ย.  
    6 - 8/ 20 - 22 9,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Save Save ถูกสุด คุ้มเวอร์ 3 วัน 3K
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 5 - 7/ 6 - 8/ 12 - 14/ 26 - 28/ 27 - 29 11,900 บาท
  ธ.ค. 8 - 10 12,900 บาท
    29 - 31/ 30 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 14,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore So Shiok 3 วัน TR
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 5 - 7/ 19 - 21/ 26 - 28/ 27 - 29 13,999 บาท
    6 - 8 12,999 บาท
    13 - 15 14,999 บาท
    20 - 22 14,500 บาท
  ธ.ค. 8 - 10 16,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Epic 3 วัน SL
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  พ.ย. 2 - 4/ 9 - 11/ 16 - 18/ 23 - 25/ 13,999 บาท
    30 พ.ย. - 2 ธ.ค.  
  ธ.ค. 8 - 10/ 27 - 29/ 28 - 30 16,999 บาท
    14 - 16/ 15 - 17/ 21 - 23/ 22 - 24 13,999 บาท
    31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 18,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Save Save ราคาเบา เบา 3 วัน FD
 
  กำหนดการเดินทาง 2561-2562:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 29 - 31/ 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 16,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3K
 
  กำหนดการเดินทาง 2561-2562:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 29 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 25,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน FD
 
  กำหนดการเดินทาง 2561-2562:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 29 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 25,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Serenade 3 วัน TG
 
  กำหนดการเดินทาง 2561-2562:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 26,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2561-2562:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 26,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
สิงคโปร์ มาเลเซีย
 
 
  Duo Malaysia Singapore 4 วัน FD/TZ
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ต.ค. 5 - 8 15,999 บาท
    12 - 15/ 20 - 23 16,999 บาท
    26 - 29 14,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Completely Malaysia Singapore 6 วัน SL+TR
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ต.ค. 10 - 15/ 18 - 23 21,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Malaysia Singapore 4 วัน FD
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ต.ค. 11 - 14/ 25 - 28 15,888 บาท
    18 - 21 14,888 บาท
  พ.ย. 15 - 18 15,888 บาท
  ธ.ค. 13 - 16 15,888 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา 3 วัน MH
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ต.ค. 5 - 7/ 12 - 14/ 19 - 21/ 26 - 28 9,998 บาท
  พ.ย. 2 - 4/ 9 - 11/ 16 - 18 9,998 บาท
  ธ.ค. 8 - 10/ 14 - 16 10,998 บาท
    21 - 23/ 29 - 31 11,998 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 13,998 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Hilight of Malaysia 4 วัน SL+OD
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ต.ค. 5 - 8/ 26 - 29 9,999 บาท
    12 - 15/ 20 - 23 10,999 บาท
  ธ.ค. 7 - 10/ 27 - 30/ 28 - 31 10,999 บาท
    13 - 16/ 20 - 23 9,999 บาท
    29 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 12,999 บาท
    31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 11,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
 
      Top Page
 
 
 
   
       Been Around Travel Co., Ltd.  
        9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   
       Tel: 02-717-3200 ​​|| Fax: 02-717-3205 || Hotline: 090-530-2001 / 090-530-0301  
       Email: info@beenaroundtravel.com || beenaroundtravel@gmail.com  
 
Copyright © 2011 Been Around Travel Co., Ltd. All rights reserved.