contactfollow us on facebook beenaroundtravel instagram beenaroundtravel google plus beenaroundtravel pinterest beenaroundtravel foursquare beenaroundtravel youtube beenaroundtravel twitter beenaroundtravel
 home about us gallery ข้อมูลท่องเที่ยว contact us sitemap
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อินโดจีน
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
 
แพคเกจทัวร์
 
 
Line QR Code แผนกยุโรป
 
Line QR Code Europe
 
 
Line QR Code แผนกเอเชีย
 
Line QR Code Asia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก > ทัวร์สิงคโปร์
 
announce :. ☆★ รับจัดทัวร์หมู่คณะ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ป Incentive ดูงาน ประชุม ทัศนศึกษา สัมมนาต่างประเทศ ★☆ .:
 
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
 
 
  Flow Singapore Plus 3 วัน SL
 
  กำหนดการเดินทาง 2562:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ก.ย. 01 - 03 | 05 - 07 | 06 - 08 | 07 - 09 | 8,888
    08 - 10 | 12 - 14 | 13 - 15 | 14 - 16 |  
    15 - 17 | 26 - 28 | 27 - 29 | 28 - 30 |  
    29 ก.ย. - 01 ต.ค.  
  ต.ค. 01 - 03 | 02 - 04 | 03 - 05 | 04 - 06 | 8,888
    05 - 07 | 06 - 08 | 07 - 09 | 08 - 10 |  
    09 - 11 | 15 - 17 | 16 - 18 | 17 - 19 |  
    18 - 20 | 19 - 21 | 20 - 22 | 24 - 26 |  
    25 - 27 | 26 - 28 | 27 - 29 | 28 - 30  
  พ.ย. 01 - 03 | 02 - 04 | 07 - 09 | 08 - 10 | 8,888
    09 - 11 | 14 - 16 | 15 - 17 | 16 - 18 |  
    21 - 23 | 22 - 24 | 23 - 25 | 28 - 30 |  
    29 พ.ย. - 01 ธ.ค. | 30 พ.ย. - 02 ธ.ค.  
  ธ.ค. 01 - 03 | 06 - 08 | 07 - 09 | 12 - 14 | 8,888
    13 - 15 | 14 - 16 | 15 - 17 | 19 - 21 |  
    20 - 22 | 21 - 23 | 22 - 24 | 26 - 28  
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore New Full Option 4 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2562-2563:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ก.ย. 05 - 08 | 12 - 15 | 26 - 29 26,999
  ต.ค. 03 - 06 | 19 - 22 | 24 - 27 | 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 26,999
    11 - 14 27,999
  พ.ย. 07 - 10 | 14 - 17 | 21 - 24 | 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 26,999
  ธ.ค. 05 - 08 | 07 - 10 27,999
    12 - 15 | 19 - 22 26,999
    28 - 31 28,999
    29 ธ.ค. - 01 ม.ค. | 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. | 29,999
    31 ธ.ค. - 03 ม.ค.  
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Magnificent 4 วัน SL
 
  กำหนดการเดินทาง 2562:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ก.ย. 05 - 08 | 12 - 15 | 26 - 29 12,999
  ต.ค. 03 - 06 | 17 - 20 | 24 - 27 12,999
    11 - 14 15,999
    30 ต.ค. - 3 พ.ย. 13,999
  พ.ย. 07 - 10 | 14 - 17 | 21 - 24 | 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 12,999
  ธ.ค. 05 - 08 | 07 - 10 | 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. | 15,999
    30 ธ.ค. - 02 ม.ค.  
    12 - 15 | 13 - 16 | 19 - 22 | 20 - 23 12,999
    28 - 31 | 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 14,999
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงโตพ่นน้ำ 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2562:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ก.ย. 06 - 08 | 07 - 09 | 13 - 15 | 14 - 16 | 11,999
    27 - 29 | 28 - 30  
  ต.ค. 04 - 06 | 05 - 07 | 19 - 21 | 25 - 27 | 12,999
    26 - 28  
    11 - 13 13,999
    12 - 14 15,999
  พ.ย. 01 - 03 | 02 - 04 | 08 - 10 | 09 - 11 | 12,999
    15 - 17 | 16 - 18 | 22 - 24 | 23 - 25  
    29 พ.ย. - 01 ธ.ค. | 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 13,999
  ธ.ค. 05 - 07 | 06 - 08 | 07 - 09 | 13 - 15 | 13,999
    14 - 16 | 20 - 22 | 21 - 23 | 27 - 29  
    28 - 30 | 29 - 31 15,999
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Symbolic Singapore 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2562-2563:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ก.ย. 06 - 08 | 27 - 29 18,999
    13 - 15 17,999
  ต.ค. 04 - 06 17,999
    12 - 14 19,999
    18 - 20 | 19 - 21 | 25 - 27 18,999
  พ.ย. 01 - 03 | 15 - 17 | 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 18,999
    08 - 10 | 22 - 24 17,999
  ธ.ค. 06 - 08 | 07 - 09 | 13 - 15 | 20 - 22 | 18,999
    21 - 23  
    28 - 30 | 29 - 31 19,999
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 21,999
    31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 20,999
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2562-2563:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ก.ย. 06 - 08 | 07 - 09 | 13 - 15 | 14 - 16 | 13,900
    20 - 22 | 21 - 23 | 27 - 29 | 28 - 30  
  ต.ค. 04 - 06 | 05 - 07 | 11 - 13 | 13 - 15 | 13,900
    18 - 20 | 19 - 21 | 25 - 27 | 26 - 28  
    12 - 14 15,900
  พ.ย. 01 - 03 | 02 - 04 | 08 - 10 | 09 - 11 | 13,900
    15 - 17 | 16 - 18 | 22 - 24 | 23 - 25 |  
    29 พ.ย. - 01 ธ.ค. | 30 พ.ย. - 02 ธ.ค.  
  ธ.ค. 05 - 07 | 08 - 10 14,900
    06 - 08 | 07 - 09 | 13 - 15 | 14 - 16 | 13,900
    20 - 22 | 27 - 29  
    28 - 30 | 29 - 31 | 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 16,900
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Wow Singapore เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม (ไม่มีฟรีเดย์) 3 วัน 3K
 
  กำหนดการเดินทาง 2562-2563:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ก.ย. 07 - 09 | 14 - 16 | 28 - 30 15,900
  ต.ค. 05 - 07 | 13 - 15 | 26 - 28 15,900
    12 - 14 17,900
  พ.ย. 02 - 04 | 09 - 11 | 16 - 18 | 23 - 25 15,900
  ธ.ค. 14 - 16 15,900
    28 - 30 18,900
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Save Save 3 วัน 3K
 
  กำหนดการเดินทาง 2562:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ก.ย. 07 - 09 | 14 - 16 | 28 - 30 11,900
  ต.ค. 05 - 07 | 13 - 15 | 26 - 28 11,900
    12 - 14 13,900
  พ.ย. 02 - 04 | 9 - 11 | 16 - 18 | 23 - 25 11,900
  ธ.ค. 14 - 16 11,900
    28 - 30 15,900
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore So Shiok 3 วัน SL
 
  กำหนดการเดินทาง 2562-2563:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ก.ย. 01 - 03 | 08 - 10 9,999
    05 - 07 | 06 - 08 | 07 - 09 | 12 - 14 | 10,999
    13 - 15 | 14 - 16 | 15 - 17 | 26 - 28 |  
    27 - 29 | 28 - 30 | 29 ก.ย. - 01 ต.ค.  
  ต.ค. 01 - 03 | 02 - 04 | 03 - 05 | 04 - 06 | 10,999
    05 - 07 | 06 - 08 | 07 - 09 | 08 - 10 |  
    09 - 11 | 10 - 12 | 15 - 17 | 16 - 18 |  
    17 - 19 | 18 - 20 | 19 - 21 | 20 - 22 |  
    22 - 24 | 24 - 26 | 25 - 27 | 26 - 28 |  
    27 - 29 | 28 - 30  
    11 - 13 | 12 - 14 13,999
    21 - 23 12,999 > 10,999
  พ.ย. 01 - 03 | 02 - 04 | 08 - 10 | 09 - 11 | 10,999
    15 - 17 | 16 - 18 | 22 - 24 | 23 - 25 |  
    29 พ.ย. - 01 ธ.ค. | 30 พ.ย. - 02 ธ.ค.  
    07 - 09 | 14 - 16 | 21 - 23 | 28 - 30 9,999
  ธ.ค. 01 - 03 | 06 - 08 | 07 - 09 | 13 - 15 | 10,999
    14 - 16 | 15 - 17 | 20 - 22 | 21 - 23 |  
    22 - 24 | 26 - 28  
    05 - 07 | 08 - 10 | 27 - 29 12,999
    12 - 14 | 19 - 21 9,999
    28 - 30 | 29 - 31 13,999
    30 ธ.ค. - 01 ม.ค. | 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 14,999
  ม.ค. 01 - 03 12,999
    02 - 04 | 03 - 05 | 04 - 06 | 05 - 07 | 10,999
    10 - 12 | 11 - 13 | 12 - 14 | 17 - 19 |  
    18 - 20 | 24 - 26 | 25 - 27  
    16 - 18 | 23 - 25 9,999
  ก.พ. 01 - 03 | 06 - 08 | 14 - 16 | 21 - 23 | 10,999
    28 ก.พ. - 01 มี.ค. | 29 ก.พ. - 02 มี.ค.  
    07 - 09 | 08 - 10 13,999
    13 - 15 | 15 - 17 | 20 - 22 | 22 - 24 | 9,999
    27 - 29  
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ Enrich 3 วัน 3K
 
  กำหนดการเดินทาง 2562-2563:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 04 - 06 | 05 - 07 | 18 - 20 11,999
    11 - 13 12,555
    12 - 14 13,999
  พ.ย. 22 - 24 11,999
  ธ.ค. 28 - 30 14,999
  ม.ค. 10 - 12 11,999
  ก.พ. 07 - 09 12,999
    08 - 10 13,999
    14 - 16 | 21 - 23 11,999
  มี.ค. 06 - 08 | 13 - 15 | 20 - 22 | 27 - 29 11,999
  เม.ย. 04 - 06 | 11 - 13 | 12 - 14 | 13 - 15 13,999
    10 - 12 12,999
    17 - 19 | 24 - 26 11,999
  พ.ค. 01 - 03 | 02 - 04 | 08 - 10 12,999
    15 - 17 11,999
  มิ.ย. 12 - 14 11,999
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Two Theme Park 4 วัน TR
 
  กำหนดการเดินทาง 2562-2563:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ต.ค. 11 - 14 | 19 - 22 17,999
  ธ.ค. 28 - 31 | 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 18,999
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore So Shiok 3 วัน TR
 
  กำหนดการเดินทาง 2562-2563:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 04 - 06 | 19 - 21 11,999
    12 - 14 14,999 > 13,999
  ธ.ค. 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 14,999
  ก.พ. 08 - 10 12,999
    14 - 16 10,999
  มี.ค. 06 - 08 | 13 - 15 | 14 - 16 | 20 - 22 | 10,999
    21 - 23 | 27 - 29 | 28 - 30  
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Scoot Awesome 3 วัน TR
 
  กำหนดการเดินทาง 2562:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ต.ค. 12 - 14 12,999
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ ครบสูตร 4 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2562:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ธ.ค. 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. | 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 27,900
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงโตทะเล 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2563:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ม.ค. 02 - 04 | 03 - 05 | 04 - 06 11,999
    09 - 11 | 10 - 12 | 11 - 13 | 16 - 18 | 12,999
    17 - 19 | 18 - 20 | 30 ม.ค. - 01 ก.พ. |  
    31 ม.ค. - 02 ก.พ.  
  ก.พ. 01 - 03 | 06 - 08 | 15 - 17 | 20 - 22 | 12,999
    21 - 23 | 22 - 24 | 28 ก.พ. - 01 มี.ค.  
    07 - 09 13,999
    08 - 10 14,999
    27 - 29 11,999
  มี.ค. 07 - 09 | 12 - 14 | 13 - 15 | 14 - 16 12,999
    19 - 21 | 20 - 22 | 21 - 23 | 26 - 28 | 13,999
    27 - 29  
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
สิงคโปร์ มาเลเซีย
 
 
  Cruise! Genting Dream 4 วัน SL
 
  กำหนดการเดินทาง 2562:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ก.ย. 1 - 4 16,999
  ต.ค. 6 - 9 17,999
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Hilight of Malaysia 4 วัน SL/ OD
 
  กำหนดการเดินทาง 2562:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ก.ย. 22 - 25 9,999
  ต.ค. 03 - 06 | 17 - 20 | 18 - 21 | 24 - 27 9,999
    11 - 14 11,999
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Duo Plus Malaysia Singapore 4 วัน AK+TR
 
  กำหนดการเดินทาง 2562-2563:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ก.ย. 12 - 15 12,999
  ต.ค. 03 - 06 | 19 - 22 | 24 - 27 13,999
    11 - 14 15,999
  พ.ย. 21 - 24 12,999
  ธ.ค. 07 - 10 | 27 - 30 14,999
    12 - 15 | 19 - 22 13,999
    28 - 31 15,999
    30 ธ.ค. - 02 ม.ค. | 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 16,999
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  The Flash Malaysia 3 วัน MH
 
  กำหนดการเดินทาง 2562-2563:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ก.ย. 06 - 08 | 13 - 15 | 20 - 22 7,999
    27 - 29 6,999
  ต.ค. 04 - 06 | 05 - 07 | 18 - 20 | 25 - 27 | 7,999
    26 - 28  
    12 - 14 9,999
  พ.ย. 01 - 03 6,999
    08 - 10 | 15 - 17 | 22 - 24 | 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 7,999
  ธ.ค. 05 - 07 | 08 - 10 | 13 - 15 | 14 - 16 | 8,999
    21 - 23  
    28 - 30 | 29 - 31 9,999
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 10,999
    31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 10,500
  ม.ค. 01 - 03 8,999
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
 
      Top Page
 
 
 
   
       Been Around Travel Co., Ltd.  
        9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   
       Tel: 02-717-3200 ​​|| Fax: 02-717-3205 || Hotline: 090-530-2001 / 090-530-0301  
       Email: info@beenaroundtravel.com || beenaroundtravel@gmail.com  
 
Copyright © 2011 Been Around Travel Co., Ltd. All rights reserved.