contactfollow us on facebook beenaroundtravel instagram beenaroundtravel google plus beenaroundtravel pinterest beenaroundtravel foursquare beenaroundtravel youtube beenaroundtravel twitter beenaroundtravel
 home about us gallery ข้อมูลท่องเที่ยว contact us sitemap
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อินโดจีน
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
 
แพคเกจทัวร์
แพคเกจทัวร์
 
 
Line QR Code แผนกยุโรป
 
Line QR Code Europe
 
 
Line QR Code แผนกเอเชีย
 
Line QR Code Asia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก > ทัวร์สิงคโปร์
 
announce :. ☆★ รับจัดทัวร์หมู่คณะ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ป Incentive ดูงาน ประชุม ทัศนศึกษา สัมมนาต่างประเทศ ★☆ .:
 
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
 
 
  Singapore New Full Option 4 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  พ.ย. 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 28,999 บาท
  ธ.ค. 8 - 11/ 28 - 31/ 29 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 29,999 บาท
    14 - 17/ 21 - 24/ 23 - 26 28,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Super Save 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 1 - 3/ 8 - 10/ 15 - 17 17,900 บาท
    9 - 11 18,900 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 19,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Truly In Singapore 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 2 - 4/ 9 - 11/ 10 - 12 16,888 บาท
    23 - 25/ 29 - 31 17,888 บาท
    31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 18,888 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Excited In Singapore 3 วัน 3K
 
  กำหนดการเดินทาง 2560:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 2 - 4/ 3 - 5/ 4 - 6 9,999 บาท
    10 - 12 13,888 บาท
    15 - 17 12,888 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Aloha 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2560:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 1 - 3/ 3 - 5/ 8 - 10/ 15 - 17 14,888 บาท
    22 - 24 15,888 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 16,888 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Fully Booked 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 9 - 11/ 28 - 30/ 29 - 31 22,999 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 23,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Super Save 3 วัน FD
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 9 - 11 18,900 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 19,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 29 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 25,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน FD
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 29 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 25,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore So Shiok 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 1 - 3/ 2 - 4/ 22 - 24 15,555 บาท
    9 - 11/ 29 - 31 16,555 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 17,555 บาท
  ม.ค. 1 - 3 15,555 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore So Shiok 3 วัน SL
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 2 - 4/ 3 - 5 13,555 บาท
    9 - 11/ 29 - 31 13,999 บาท
    15 - 17/ 16 - 18/ 22 - 24/ 23 - 25 10,999 บาท
    28 - 30 12,555 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 15,999 บาท
  ม.ค. 1 - 3 13,999 บาท
    5 - 7/ 12 - 14/ 13 - 15/ 19 - 21/ 20 - 22/ 10,999 บาท
    26 - 28/ 27 - 29  
    6 - 8 9,999 บาท
  ก.พ. 2 - 4/ 9 - 11/ 10 - 12/ 23 - 25/ 24 - 26 10,999 บาท
    3 - 5 9,999 บาท
    16 - 18 13,999 บาท
  มี.ค. 1 - 3/ 2 - 4 12,999 บาท
    8 - 10 9,999 บาท
    9 - 11/ 10 - 12/ 11 - 13/ 15 - 17/ 16 - 18/ 10,999 บาท
    17 - 19/ 18 - 20  
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Magnificent 4 วัน SL
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 1 - 4/ 8 - 11/ 28 - 31 14,999 บาท
    15 - 18 12,999 บาท
    22 - 25 13,999 บาท
    29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 15,555 บาท
    30 ธ.ค. - 2 ม.ค./ 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 16,555 บาท
  ม.ค. 5 - 8/ 12 - 15/ 19 - 22/ 26 - 29 12,999 บาท
  ก.พ. 2 - 5/ 9 - 12/ 23 - 26 12,999 บาท
    16 - 19 15,999 บาท
  มี.ค. 1 - 4 15,999 บาท
    9 - 12/1 6 - 19/ 23 - 25 12,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore So Shiok 3 วัน TR
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 9 - 11 14,555 บาท
    15 - 17/ 16 - 18 13,999 บาท
    28 - 30 14,999 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 17,999 บาท
    31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 16,999 บาท
  ม.ค. 13 - 15 12,999 บาท
  ก.พ. 10 - 12 12,999 บาท
  มี.ค. 2 - 4 14,999 บาท
    9 - 11/ 16 - 18/ 17 - 19 13,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Scoot Awesome 3 วัน TR
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 9 - 11 12,955 บาท
    30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 14,955 บาท
    31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 13,955 บาท
  ม.ค. 1 - 3 12,955 บาท
    2 - 4 10,955 บาท
  ก.พ. 24 - 26 12,955 บาท
  มี.ค. 1 - 3 11,955 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Epic 3 วัน 3K
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ธ.ค. 1 - 3/ 2 - 4/ 3 - 5/ 15 - 17/ 16 - 18 14,999 บาท
  ม.ค. 12 - 14/ 26 - 28 13,999 บาท
  ก.พ. 9 - 11 13,999 บาท
  มี.ค. 1 - 3 14,999 บาท
    16 - 18/ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 13,999 บาท
  เม.ย. 20 - 22 13,999 บาท
  พ.ค. 10 - 12/ 18 - 20/ 25 - 27 13,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ Full Option สบาย สบาย 3 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ม.ค. 19 - 21/ 20 - 22/ 26 - 28/ 27 - 29 15,991 บาท
  ก.พ. 2 - 4/ 3 - 5/ 9 - 11/ 10 - 12/ 16 - 18/ 17 - 19/ 15,991 บาท
    23 - 25/ 24 - 26  
  มี.ค. 2 - 4/ 3 - 5/ 9 - 11/ 10 - 12/ 16 - 18/ 17 - 19/ 15,991 บาท
    23 - 25/ 24 - 26/ 30 มี.ค. - 1 เม.ย./  
    31 มี.ค. - 2 เม.ย.  
  เม.ย. 6 - 8/ 15 - 17 17,900 บาท
    7 - 9/ 20 - 22/ 21 - 23/ 27 - 29/ 28 - 30/ 15,991 บาท
    29 เม.ย. - 1 พ.ค.  
    13 - 15/ 14 - 16 18,900 บาท
  พ.ค. 4 - 6/ 5 - 7/ 11 - 13/ 12 - 14/ 18 - 20/ 19 - 21/ 15,991 บาท
    25 - 27/ 26 - 28  
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย สบาย 3 วัน 3K
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  ม.ค. 19 - 21/ 26 - 28 11,991 บาท
  ก.พ. 2 - 4/ 9 - 11/ 17 - 19 11,991 บาท
  มี.ค. 3 - 5/ 9 - 11/ 16 - 18/ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 11,991 บาท
  เม.ย. 7 - 9/ 20 - 22/ 21 - 23 11,991 บาท
    13 - 15/ 14 - 16 16,900 บาท
  พ.ค. 11 - 13/ 18 - 20/ 25 - 27 11,991 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย สบาย 4 วัน SQ
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  มี.ค. 1 - 4 21,991 บาท
  เม.ย. 12 - 15 22,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย สบาย 3 วัน FD
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  เม.ย. 6 - 8 14,991 บาท
    13 - 15/ 14 - 16 16,900 บาท
  พ.ค. 5 - 7 13,991 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย สบาย 4 วัน 3K
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  เม.ย. 12 - 15 22,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย สบาย 4 วัน FD
 
  กำหนดการเดินทาง 2561:
มารีนา เบย์ แซนด์ Marina Bay Sand
  เม.ย. 13 - 16 26,900 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
สิงคโปร์ มาเลเซีย
 
 
  Completely Malaysia Singapore 6 วัน SL
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ธ.ค. 1 - 6/ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 22,999 บาท
    7 - 12/ 14 - 19/ 21 - 26 21,999 บาท
       
       
       
       
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Singapore Two Theme Park 4 วัน TZ
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ธ.ค. 29 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 19,999 บาท
    31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 18,999 บาท
       
       
       
       
       
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
  Duo Malaysia Singapore 4 วัน FD/TR
 
  กำหนดการเดินทาง 2560 - 2561:
เมอร์ไลอ้อน Merlion
  ธ.ค. 2 - 5/ 8 - 11/ 14 - 17/ 21 - 24 16,555 บาท
    28 - 31 15,999 บาท
    29 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 30 ธ.ค. - 2 ม.ค./ 17,555 บาท
    31 ธ.ค. - 03 ม.ค.  
  ม.ค. 1 - 4 14,999 บาท
  facebook share
more ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด  
 
 
 
 
      Top Page
 
 
 
   
       Been Around Travel Co., Ltd.  
        9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   
       Tel: 02-717-3200 ​​|| Fax: 02-717-3205 || Hotline: 090-530-2001 / 090-530-0301  
       Email: info@beenaroundtravel.com || beenaroundtravel@gmail.com  
 
Copyright © 2011 Been Around Travel Co., Ltd. All rights reserved.