ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
846 พีเรียด จาก 106 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGHAK-2405AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว อุทยานหนานซาน

ทัวร์โค้ด

BADT240469
เช็คอินฮาวายแห่งดินแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานซานแห่งทะเลจีนใต้
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 2 ต.ค. 67 (45 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
5 พ.ค. 67 - 8 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
12 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
 • 9 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
  14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  16 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  23 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
  5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  7 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67
  12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
  2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  1 ก.ย. 67 - 4 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  8 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  29 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 33 )
 9 Air
4 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 9,990 บ.

FTCSXVZ02A - จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิชิตสะพานกระจก ฉางซา 4วัน 3คืน - VZ

ทัวร์โค้ด

BADT231850
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 9 พ.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
15 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
22 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
29 เม.ย. 67 - 2 พ.ค. 67
4 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
6 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 10,990 บ.

ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน

ทัวร์โค้ด

BADT240470
สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร
เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"
เดินทางช่วง
22 เม.ย. - 4 ต.ค. 67 (45 ช่วงวันเดินทาง)
22 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
1 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
6 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
8 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
13 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
20 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
27 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
3 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
 • 10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
  12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
  17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
  19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
  26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  1 ก.ค. 67 - 5 ก.ค. 67
  3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
  8 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
  10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
  15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
  17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
  22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
  24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
  29 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  5 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
  28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  2 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  9 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  30 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 33 )
 9 Air
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 10,990 บ.

FTCSXVZ03A - ฉางซา จางเจียเจี้ย ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ท่องเที่ยวสองเมืองโบราณ 5วัน4คืน - VZ

ทัวร์โค้ด

BADT231848
เดินทางช่วง
16 เม.ย. - 1 มิ.ย. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
16 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67
18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
23 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
30 เม.ย. 67 - 4 พ.ค. 67
2 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
7 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง 12,990 บ.

ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

ทัวร์โค้ด

BADT240308
เดินทางช่วง
17 เม.ย. - 4 พ.ย. 67 (66 ช่วงวันเดินทาง)
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67
21 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
28 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67
1 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
5 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
8 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67
12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
 • 17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
  19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
  22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
  24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
  26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
  29 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
  2 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
  5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
  9 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
  12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
  16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
  19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
  23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
  26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  30 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67
  3 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  7 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
  10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
  17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
  24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
  28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  8 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  29 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
  2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
  9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
  30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 54 )
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 15,990 บ.

CFD43 Good Vibes จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

BADT231920
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 21 เม.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 16,888 บ.

ZGYIH-2404QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน

ทัวร์โค้ด

BADT240546
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน
เช็คอินแสงสีฝูหรงเจิ้น เที่ยวเมืองโบราณเพิ่งหวง
เดินทางช่วง
29 เม.ย. - 26 พ.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
29 เม.ย. 67 - 5 พ.ค. 67
6 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
13 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
20 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
 Qingdao Airlines
7 วัน 6 คืน
/ เริ่มเพียง 16,990 บ.

DYGVZ0324 ซุปตาร์...เมื่อรักผูกพัน ที่จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (JAN-APR 2024) บินเที่ยง-กลับเที่ยง

ทัวร์โค้ด

BADT232088
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 3 พ.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
22 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
29 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง 18,888 บ.

ZGTFU-2414VZ จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ตูเจียงเอี้ยน เมืองโบราณลั่วไต้ (เก็บเชอรี่)

ทัวร์โค้ด

BADT240478
เช็คอินชมความงามอุทยานสวรรค์ 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว"
ชมเมืองโบราณลั่วไต้ เก็บเชอรี่สดๆ จากสวน
เดินทางช่วง
2 พ.ค. - 2 ก.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 18,990 บ.

ZGTFU-2415SL จีน เฉิงตู หวงหลงซี จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์โค้ด

BADT240525
เดินทางช่วง
28 เม.ย. - 21 มิ.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67
5 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
 Thai Lion Air
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 18,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 106 โปรแกรม
Powered by