ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
1149 พีเรียด จาก 135 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

BT-DYG10_VZ มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ICE & SNOW LAND

ทัวร์โค้ด

BADT240951
เดินทางช่วง
15 ก.ค. - 4 ต.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
29 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
2 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
9 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
30 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง 7,999 บ.

ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน

ทัวร์โค้ด

BADT240470
สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร
เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 21 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
 9 Air
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 10,990 บ.

ZGYIH-2407QW จีน จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

ทัวร์โค้ด

BADT240878
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน
ชมความอลังการสะพานอ่ายจ้าย เช็คอินชมแสงสีเมืองผู้หรงเจิ้น
เดินทางช่วง
14 ก.ค. - 26 ส.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 10,990 บ.

ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

ทัวร์โค้ด

BADT240308
เดินทางช่วง
14 ก.ค. - 1 พ.ย. 67 (26 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
 • 1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 12,990 บ.

BT-DYG09_VZ มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ภูเขาเจ็ดดาว

ทัวร์โค้ด

BADT240823
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 9 ต.ค. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 12,999 บ.

ZGCKG-24063U จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (ไม่ลงร้าน-ฟรีเดย์1วัน)

ทัวร์โค้ด

BADT241042
ท่องดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A
ชมอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ และอุทยานเขานางฟ้า
เดินทางช่วง
17 ส.ค. - 3 ก.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
 Sichuan Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 14,990 บ.

CSX11_VZ มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น

ทัวร์โค้ด

BADT240774
เดินทางช่วง
14 ก.ค. - 29 ก.ย. 67 (25 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67
 • 28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  1 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  8 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง 14,999 บ.

ZGNNG-2401DD จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง หยางซั่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ทัวร์โค้ด

BADT240697
เยือนกุ้ยหลินดินแดนแห่งธรรมชาติ
เช็คอินเมืองสวรรค์บนพิภพ ชมเขางวงช้างและหุบเขาวงพระจันทร์
เดินทางช่วง
13 ก.ย. - 21 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
 NOK Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 15,990 บ.

ZGYIH-2404QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน

ทัวร์โค้ด

BADT240546
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน
เช็คอินแสงสีฝูหรงเจิ้น เที่ยวเมืองโบราณเพิ่งหวง
เดินทางช่วง
26 ส.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 (15 ช่วงวันเดินทาง)
26 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
16 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
30 ก.ย. 67 - 6 ต.ค. 67
14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
28 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
4 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
11 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
18 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
25 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
2 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
9 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
 Qingdao Airlines
7 วัน 6 คืน
/ เริ่มเพียง 16,990 บ.

ZGYIH-2405QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

ทัวร์โค้ด

BADT240738
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน
ล่องเรือเมืองโบราณเพิ่งหวง เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 67 - 6 ม.ค. 68 (18 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
3 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67
1 ธ.ค. 67 - 6 ธ.ค. 67
6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
8 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 16,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 135 โปรแกรม
Powered by