ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
อูหลู่มู่ฉี
พบ
3 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์คุณธรรม เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)

ทัวร์โค้ด

BADT240086
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ)
กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน”
ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร
ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ
เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
เดินทางช่วง
16 มี.ค. - 31 มี.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
16 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 China Southern Airlines
9 วัน 8 คืน
/ เริ่มเพียง 59,999 บ.

ทัวร์คุณธรรมเส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี เฉิงตู 9 วัน 8 คืน (CA)

ทัวร์โค้ด

BADT240316
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ)
กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน”
ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร
ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ
เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 26 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
 Air China
9 วัน 8 คืน
/ เริ่มเพียง 66,999 บ.
Powered by