ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
โอซาก้า
พบ
104 พีเรียด จาก 15 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

XJ144 OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA 5D 3N BY XJ "ซุปตาร์...เทศกาลไฟ ใน ช่วงฤดูดอกซากุระบาน" (MAR-APR)

ทัวร์โค้ด

BADT232064
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 28 เม.ย. 67 (22 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 3 เม.ย. 67
31 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67
1 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67
2 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
3 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
4 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
5 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67
7 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67
8 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67
9 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67
 • 15 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
  16 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67
  17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
  18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
  19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
  20 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67
  21 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67
  22 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
  23 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67
  24 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 10 )
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 28,888 บ.

JXJ108 Sugoi Spring OSAKA..โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์โค้ด

BADT231911
เดินทางช่วง
27 มี.ค. - 29 เม.ย. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
27 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
28 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
29 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
3 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
4 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
5 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
10 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 29,888 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์โค้ด

BADT220502
เดินทางช่วง
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 68 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 32,888 บ.

JXJ112 Winter Happiness OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 5วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

BADT231924
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 10 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 4 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 33,888 บ.

XJ139 OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA FREEDAY 6D4N BY XJ "ซุปตาร์ โอซาก้า ฤดูชมดอกซากุระ" [MAR-APR24]

ทัวร์โค้ด

BADT232065
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 21 เม.ย. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67
31 มี.ค. 67 - 5 เม.ย. 67
1 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
2 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
3 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
4 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
5 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67
7 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67
15 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67
16 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
 Thai AirAsia X
6 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง 35,888 บ.

XJ134 OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA 6D 4N BY XJ "ซุปตาร์โอซาก้าสนุกสนาน แดงๆอมชมพู"(MAR-APR)

ทัวร์โค้ด

BADT232071
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 2 เม.ย. 67 (28 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
3 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
4 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
 • 13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  17 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  18 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  19 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
  24 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
  25 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
  27 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
  28 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 Thai AirAsia X
6 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง 35,888 บ.

KIX41 XJ BKK OSAKA WINTER หนาวสุดคูล (DECMAR) 5D3N

ทัวร์โค้ด

BADT232054
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 12 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 35,999 บ.

JXJ103 Perfect Sakura OSAKA เที่ยวญี่ปุ่น..โอซาก้า เกียวโต นารา อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 5วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

BADT231912
เดินทางช่วง
13 มี.ค. - 30 มี.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 36,888 บ.

XJ145 OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D 3N BY XJ ซุปตาร์...ซากุระ สงกรานต์ SOFT FLOWERS (APRIL 24)

ทัวร์โค้ด

BADT232061
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 18 เม.ย. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
 Thai AirAsia X
7 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 36,888 บ.

XJ143 OSAKA TOTTORI INE KYOTO 6D4N BY XJ "ซุปตาร์ ยอดนักสืบ ตอนล่องเรืออ่าวอิเนะ" [FEB-MAR24]

ทัวร์โค้ด

BADT232066
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 16 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
4 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
 Thai AirAsia X
6 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง 39,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 15 โปรแกรม
Powered by