ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์คาซัคสถาน
พบ
23 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

KAZAKHSATAN 6D4NBYKC

ทัวร์โค้ด

BADT231833
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 16 พ.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 2 พ.ค. 67
4 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67
 Air Astana
6 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง 68,988 บ.

7 วัน 5 คืน คาซัคสถาน

ทัวร์โค้ด

BADT240236
อัสตานา – หอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ - มัสยิดฮาสรัท สุลตาน – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน
ทะเลสาบ Big Almaty Lake – จัตุรัสรีพับลิค – อนุสาวรีย์แห่งอิสรภาพ
สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ทัมกาลี-ทาส - ภาพสลักพระศากยมุนีพุทธเจ้า – Nomad’s Land
จุดชมวิวเขาค็อกโทเบ - ตลาดกรีนบาซาร์ – ห้างสรรพสินค้า Mega Park
อัสตานา – หอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ - มัสยิดฮาสรัท สุลตาน – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน ทะเลสาบ Big Almaty Lake – จัตุรัสรีพับลิค – อนุสาวรีย์แห่งอิสรภาพ สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ทัมกาลี-ทาส - ภาพสลักพระศากยมุนีพุทธเจ้า – Nomad’s Land จุดชมวิวเขาค็อกโทเบ - ตลาดกรีนบาซาร์ – ห้างสรรพสินค้า Mega Park
จีน ไทย ท้องถิ่น
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 25 ต.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
9 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
27 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
14 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
 Air Astana
7 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 89,900 บ.

15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน

ทัวร์โค้ด

BADT240206
อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) – นิสา – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – ดาโชกุซ
คีวา (อุซเบกิสถาน) – อูร์เก้นช์ – ทาชเคนต์ – คูจานด์ (ทาจิกิสถาน) – อิสตาราฟชาน – ไอนี – เพนจิเค้นท์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ – ฮิสซาร์ - อัลมาตี (คาซัคสถาน) – ทะเลสาบ Issyk Lake
บิชเคก (คีร์กิซสถาน) – อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา – โทกโม๊ค
อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) – นิสา – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – ดาโชกุซ คีวา (อุซเบกิสถาน) – อูร์เก้นช์ – ทาชเคนต์ – คูจานด์ (ทาจิกิสถาน) – อิสตาราฟชาน – ไอนี – เพนจิเค้นท์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ – ฮิสซาร์ - อัลมาตี (คาซัคสถาน) – ทะเลสาบ Issyk Lake บิชเคก (คีร์กิซสถาน) – อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา – โทกโม๊ค
จีน, ท้องถิ่น
เดินทางช่วง
5 พ.ค. - 28 ต.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
5 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
26 พ.ค. 67 - 9 มิ.ย. 67
14 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
 Turkmenistan Airlines
15 วัน 13 คืน
/ เริ่มเพียง 189,900 บ.
Powered by