ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์มาเลเซีย
พบ
202 พีเรียด จาก 9 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SPHZ-M13.THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL)

ทัวร์โค้ด

BADT240434
เดินทางช่วง
13 ก.ค. - 29 ก.ย. 67 (19 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 4,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย MUNZ MALAYSIA SKYWORLD THEME PARK 3 วัน 2 คืน (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT220393
เดินทางช่วง
13 ก.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 (31 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
 • 5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67
  9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
  16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
  30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
  5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 19 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 6,999 บ.

SPHZ-M14 CHILL AND EXPLORE PENANG - PERAK 3D2N (SL)

ทัวร์โค้ด

BADT240793
เดินทางช่วง
13 ก.ค. - 22 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 7,999 บ.

SPHZ-M9.CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT231639
เดินทางช่วง
20 ก.ค. 67 - 1 พ.ค. 68 (54 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
 • 12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  1 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
  17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
  24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
  31 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68
  7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
  14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
  21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
  28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
  7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
  14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
  21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
  28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
  5 เม.ย. 68 - 7 พ.ค. 68
  5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
  11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68
  13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
  18 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68
  25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68
  2 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68
  10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68
  16 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68
  23 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68
  30 พ.ค. 68 - 1 พ.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 42 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 8,999 บ.

SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N (SL)

ทัวร์โค้ด

BADT230522
เดินทางช่วง
19 ก.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 (10 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

SPHZ-M11.LEGOLAND MALAYSIA x UNIVERSAL SINGAPORE 3D2N (FD) DEC- MAR 2024

ทัวร์โค้ด

BADT222237
เดินทางช่วง
13 ก.ย. 67 - 30 มี.ค. 68 (14 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

SPHZ-M15 MALAYSIA GENTING LEISURE 3D2N (MH) AUG 24 - MAY 25

ทัวร์โค้ด

BADT241087
เดินทางช่วง
10 ส.ค. 67 - 31 มี.ค. 68 (33 ช่วงวันเดินทาง)
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
 • 16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
  5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
  18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
  25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68
  8 ก.พ. 68 - 10 ส.ค. 68
  15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
  22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
  8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
  15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
  22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
  29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON GENTING MALACCA KUALA LUMPUR 4 วัน 3 คืน (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT220394
เดินทางช่วง
19 ก.ค. 67 - 3 มิ.ย. 68 (27 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
6 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
 • 7 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
  13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
  20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
  4 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
  11 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68
  12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
  13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68
  1 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68
  31 พ.ค. 68 - 3 มิ.ย. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 15 )
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 12,999 บ.

SPHZ-M5.1 DUOPLUS MALAYSIA -SINGAPORE 4D3N (MH-TR-3K) FEB - MAY 24

ทัวร์โค้ด

BADT222430
เดินทางช่วง
19 ก.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 (12 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 15,999 บ.
Powered by