ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์มาเลเซีย
พบ
222 พีเรียด จาก 12 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SPHZ-M12.1 PKG PENANG TKT+HOTEL 3D2N

ทัวร์โค้ด

BADT222540
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 25 มี.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 3,499 บ.

SPHZ-M12.FLASH PENANG MALAYSIA 3D2N (FY) DEC-MAR 2024

ทัวร์โค้ด

BADT222250
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 25 มี.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 6,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย COZY MALAYSIA GENTING KUL PUTRA 3 วัน 2 คืน (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT220392
เดินทางช่วง
29 มี.ค. - 2 มิ.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 7,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย MUNZ MALAYSIA SKYWORLD THEME PARK 3 วัน 2 คืน (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT220393
เดินทางช่วง
2 มี.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 (53 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
 • 27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
  4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
  11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
  18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
  25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
  1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
  8 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
  15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67
  9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
  16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
  30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
  5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 41 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 7,999 บ.

SPHZ-M9.CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT231639
เดินทางช่วง
29 ก.พ. 67 - 1 ม.ค. 68 (50 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
 • 4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
  1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
  7 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
  14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
  12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  1 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 38 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 7,999 บ.

SPHZ-SPHZ-7 MUNZ MALAYSIA(SKYWORLD) 3D2N (OD) AUG-DEC 2023

ทัวร์โค้ด

BADT231318
เดินทางช่วง
6 เม.ย. - 3 มิ.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

SPHZ-M11.LEGOLAND MALAYSIA x UNIVERSAL SINGAPORE 3D2N (FD) DEC- MAR 2024

ทัวร์โค้ด

BADT222237
เดินทางช่วง
15 มี.ค. - 20 ต.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N (SL)

ทัวร์โค้ด

BADT230522
เดินทางช่วง
7 มี.ค. - 23 มิ.ย. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 11,999 บ.

SPHZ-M7.1GENTING HIGHLAND DISCOVERY 4D3N (MH) JAN-JUL 24

ทัวร์โค้ด

BADT222508
เดินทางช่วง
16 มี.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 (21 ช่วงวันเดินทาง)
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
4 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON GENTING MALACCA KUALA LUMPUR 4 วัน 3 คืน (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT220394
เดินทางช่วง
14 มี.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 (33 ช่วงวันเดินทาง)
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
4 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
 • 1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 12,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม
Powered by