ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์พม่า
พบ
132 พีเรียด จาก 11 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน (DD)

ทัวร์โค้ด

BADT220456
เดินทางช่วง
28 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
 Thai AirAsia
2 วัน 1 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา

ทัวร์โค้ด

BADT230795
เดินทางช่วง
13 ต.ค. - 14 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
 Myanmar Airways
2 วัน 1 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

ZGRGN-23028M พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี - พักอินทร์แขวน 1 คืน (รวมค่าประกันแล้ว)

ทัวร์โค้ด

BADT230603
สักการะ 2 มหาบูชาสถานของพม่า "พระมหาเจดีย์ชเวดากอง"
"เจดีย์ชเวมอดอว์" เยือนพระวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจ
เดินทางช่วง
13 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 10,990 บ.

มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์โค้ด

BADT221458
เดินทางช่วง
27 ต.ค. 66 - 24 มี.ค. 67 (20 ช่วงวันเดินทาง)
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
24 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66
3 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์พม่า HILIGHT MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน (8M)

ทัวร์โค้ด

BADT220053
เดินทางช่วง
13 ต.ค. 66 - 25 มี.ค. 67 (28 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
11 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
18 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
25 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66
2 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66
3 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
11 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
 • 22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
  23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
  29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
  30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  3 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 12,988 บ.

ZGRGN-23038M พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน EP.2

ทัวร์โค้ด

BADT221552
สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า พักบนอินทร์แขวน 1 คืน
เยือนพระวังบุเรงนอง (บังลังก์ผึ้ง) ขอพรเทพทันใจ
เดินทางช่วง
3 พ.ย. 66 - 18 มี.ค. 67 (28 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
24 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66
2 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66
3 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
 • 22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
  23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
  29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
  30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
  16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
  8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 12,990 บ.

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน

ทัวร์โค้ด

BADT230555
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 23 ต.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 12,999 บ.

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก

ทัวร์โค้ด

BADT221953
เดินทางช่วง
9 พ.ย. 66 - 25 มี.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
8 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
 Myanmar Airways
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 14,999 บ.

ZCMDL-23028M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2

ทัวร์โค้ด

BADT221551
สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า
สัมผัสที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ "อาณาจักรพุกาม" ดินแดนเจย์ดี 4;000 องค์
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 66 - 24 มี.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Myanmar Airways
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 15,990 บ.

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์โค้ด

BADT220285
เดินทางช่วง
3 พ.ย. 66 - 26 มี.ค. 67 (26 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66
1 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66
2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
 • 30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
  29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 15,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม
Powered by