ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์พม่า
พบ
35 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

BT-MMR56_8M มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน

ทัวร์โค้ด

BADT240783
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 14 ต.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 8,999 บ.

BT-MMR52_8M มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

ทัวร์โค้ด

BADT241102
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 14 ต.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 8,999 บ.

BT-CNXMMR24_8M มหัศจรรย์..เมียนมาร์ มูข้ามแดน บินตรงเชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี

ทัวร์โค้ด

BADT240595
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 17 พ.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

ZGMDL-24018M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์

ทัวร์โค้ด

BADT240036
ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
เดินทางช่วง
20 ก.ค. - 15 ต.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
 Myanmar Airways
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 11,990 บ.

ZGRGN-24018M พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)

ทัวร์โค้ด

BADT240040
เดินทางช่วง
30 ส.ค. - 20 ต.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 11,990 บ.

BT-MMR95_8M มหัศจรรย์..MANDALAY ชมเมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง)

ทัวร์โค้ด

BADT240846
เดินทางช่วง
23 ส.ค. - 15 ต.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
 Myanmar Airways
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 12,999 บ.

BT-MMR59_8M มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม

ทัวร์โค้ด

BADT240810
เดินทางช่วง
23 ส.ค. - 15 ต.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
 Myanmar Airways
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 13,999 บ.
Powered by