ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์พม่า
พบ
53 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGRGN-24018M พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)

ทัวร์โค้ด

BADT240040
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 20 ต.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 10,990 บ.

มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์โค้ด

BADT221458
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 14 ต.ค. 67 (20 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 10,999 บ.

ZGMDL-24018M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์

ทัวร์โค้ด

BADT240036
ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 15 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
 Myanmar Airways
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 13,990 บ.

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก

ทัวร์โค้ด

BADT231682
เดินทางช่วง
3 พ.ค. - 15 ต.ค. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
 Myanmar Airways
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 13,999 บ.
Powered by