ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ปากีสถาน
พบ
3 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

11 วัน 9 คืน อัฟกานิสถาน

ทัวร์โค้ด

BADT240185
บินสู่กรุงคาบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว สู่เมืองเฮรัต รวมทุกอย่างแล้ว
อิสลามาบัด อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า – ดามันอีโค่ – อนุสาวรีย์ปากีสถาน พระพุทธรูปแห่ง Bamyan - ชาร์-อี โกลโกลา - ทะเลสาบแบนด์-เอ-อามีร์ - สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา - มัสยิดมัสจิดี จามี - โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต – ป้อมปราการเฮรัต – ตลาดเฮรัตบาซาร์ – สุสานของโกฮาร์ชาด - หอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต - มัสยิด Guzargah – สวนบาเบอร์ มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา - บีบี มาห์โร ฮิลส์ - เปศวาร์ - มัสยิดมหาบัทข่าน – ป้อมบาลาฮิสซาร์
ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
6 พ.ค. - 5 ธ.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67
14 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
25 พ.ย. 67 - 5 ธ.ค. 67
 Thai Airways
11 วัน 9 คืน
/ เริ่มเพียง 144,900 บ.
Powered by