ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ปากีสถาน
พบ
6 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

9 วัน แกรนด์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์โค้ด

BADT240845
อิสลามาบัด – ตักศิลา – สการ์ดู – กิลกิต – หุบเขาฮุนซา – หุบเขานาการ์ - ฮอปเปอร์ กลาเซียร์
อีเกิลเนสท์ – พาสสุ – ล่องเรือทะเลสาบอัตตาบัต – กุลมิต – สะพานฮุนเซน– ลาฮอร์ – ป้อมลาฮอร์
ไทย ท้องถิ่น จีน
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 19 ต.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 67 - 5 ต.ค. 67
4 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
 Thai Airways
9 วัน 7 คืน
/ เริ่มเพียง 95,000 บ.

11 วัน 9 คืน อัฟกานิสถาน

ทัวร์โค้ด

BADT240185
บินสู่กรุงคาบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว สู่เมืองเฮรัต รวมทุกอย่างแล้ว
อิสลามาบัด อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า – ดามันอีโค่ – อนุสาวรีย์ปากีสถาน พระพุทธรูปแห่ง Bamyan - ชาร์-อี โกลโกลา - ทะเลสาบแบนด์-เอ-อามีร์ - สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา - มัสยิดมัสจิดี จามี - โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต – ป้อมปราการเฮรัต – ตลาดเฮรัตบาซาร์ – สุสานของโกฮาร์ชาด - หอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต - มัสยิด Guzargah – สวนบาเบอร์ มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา - บีบี มาห์โร ฮิลส์ - เปศวาร์ - มัสยิดมหาบัทข่าน – ป้อมบาลาฮิสซาร์
ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
14 ต.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 (3 ช่วงวันเดินทาง)
14 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
25 พ.ย. 67 - 5 ธ.ค. 67
23 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
 Thai Airways
11 วัน 9 คืน
/ เริ่มเพียง 144,900 บ.
Powered by