ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์โรมาเนีย
พบ
21 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

BADT232272
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
-ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด
-ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์”
-เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก
-ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
เดินทางช่วง
10 พ.ย. - 17 พ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 62,900 บ.

โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค้ด

BADT222466
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
-ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด
-ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์”
-เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก
-ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
เดินทางช่วง
20 ก.ค. - 14 ธ.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
7 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 69,900 บ.

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 9 วัน 6 คืน (QR) JAN - JUN 2025

ทัวร์โค้ด

BADT241109
-กรุงบูคาเรสต์ - ชมเมือง - ซินายา - เข้าชมปราสาทเปเลส - บราน
-เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ - โบสถ์ดำ - บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
-เวลีโค ทาร์โนโว - พลอฟดิฟ - ชมเมือง - ริล่า - กรุงโซเฟีย -พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 29 มิ.ย. 68 (9 ช่วงวันเดินทาง)
31 ม.ค. 68 - 7 ก.พ. 68
8 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
21 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68
1 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68
11 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68
19 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68
25 เม.ย. 68 - 3 พ.ค. 68
10 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68
21 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
/ เริ่มเพียง 76,900 บ.

8 วัน โรมาเนีย บัลแกเรีย

ทัวร์โค้ด

BADT232294
โรมาเนีย บัลแกเรีย
โรมาเนีย-บูคาเรสต์-ปราสาทเปเลส-บราซอฟ-บราน-ปราสาทแด๊กคูล่า บัลแกเรีย-รูเซ่-เวลีโค ทาร์โนโว-วิฟก้า-พลอฟดิส-โซเฟัย-รีล่า
ท้องถิ่น,ไทย,จีน
เดินทางช่วง
12 ก.ย. - 24 ต.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
 Turkish Airlines
8 วัน 7 คืน
/ เริ่มเพียง 79,900 บ.

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR) ช่วงปีใหม่ 2025

ทัวร์โค้ด

BADT240949
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
-ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด
-ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์”
-เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก
-ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 88,900 บ.
Powered by