ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
402 พีเรียด จาก 36 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGTPE-2316VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

ทัวร์โค้ด

BADT230530
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี
สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน
พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
4 ต.ค. - 28 ต.ค. 66 (15 ช่วงวันเดินทาง)
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 16,990 บ.

ZGTPE-2325VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

ทัวร์โค้ด

BADT221780
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและชีเหมินติง
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน
พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
29 ต.ค. 66 - 3 ก.พ. 67 (40 ช่วงวันเดินทาง)
29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66
1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
5 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66
8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66
9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66
 • 23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
  24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66
  25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66
  29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66
  6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
  8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
  10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
  14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
  16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
  20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
  29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 28 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 16,990 บ.

มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค

ทัวร์โค้ด

BADT220929
เดินทางช่วง
2 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67 (29 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66
30 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66
1 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66
2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
3 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66
 • 7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
  8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
  9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
  10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
  14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
  15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
  21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
  22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
  23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
  24 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
  28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
  11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 16,999 บ.

ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

ทัวร์โค้ด

BADT230271
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี
สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน
พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 28 ต.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,990 บ.

ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

ทัวร์โค้ด

BADT230454
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พักย่านซีเหมินติง 2 คืน
พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
10 ต.ค. - 28 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
 Vietjet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,990 บ.

ZGTPE-2324VZ ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว

ทัวร์โค้ด

BADT221719
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ มิตซุยเอาท์เล็ทและซีเหมินติง
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี
พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 66 - 3 ก.พ. 67 (40 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
4 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66
9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
 • 24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66
  25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66
  28 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66
  5 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66
  6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
  8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
  10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
  13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
  14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
  15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
  16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
  20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
  29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 28 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,990 บ.

ZGTPE-2402VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ)

ทัวร์โค้ด

BADT221897
เดินทางช่วง
1 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
26 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,990 บ.

ZGTPE-2401VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น)

ทัวร์โค้ด

BADT221898
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ชมซากุระวัดเทียนหยวน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน
พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
1 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,990 บ.

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

ทัวร์โค้ด

BADT230242
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 22 ต.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,999 บ.

มหัศจรรย์...ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์

ทัวร์โค้ด

BADT221701
เดินทางช่วง
29 ต.ค. 66 - 23 ม.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66
1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66
4 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66
9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66
29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66
2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 36 โปรแกรม
Powered by