ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
373 พีเรียด จาก 33 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

BT-TPE42_SL มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน

ทัวร์โค้ด

BADT240041
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 2 ก.ค. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 67 - 4 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
3 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 14,999 บ.

มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

ทัวร์โค้ด

BADT230701
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 9 ก.ย. 67 (19 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
31 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 15,999 บ.

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

ทัวร์โค้ด

BADT240137
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 19 ต.ค. 67 (30 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
4 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
 • 15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
  22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
  13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
  24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67
  9 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 16,990 บ.

มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค

ทัวร์โค้ด

BADT220929
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 10 ก.ย. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
23 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
29 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 16,999 บ.

BT-TPE68_VZ มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบทุกไฮไลท์

ทัวร์โค้ด

BADT240063
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 25 มิ.ย. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
15 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
24 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67
1 พ.ค. 67 - 4 พ.ค. 67
8 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
12 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 16,999 บ.

BT-TPE66_VZ มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู

ทัวร์โค้ด

BADT240445
เดินทางช่วง
3 ก.ค. - 23 ต.ค. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
10 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 16,999 บ.

BT-TPE98_VZ มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบ!!

ทัวร์โค้ด

BADT240464
เดินทางช่วง
14 ก.ค. - 23 ต.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
4 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
8 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
6 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 16,999 บ.

BT-TPE82_SL มหัศจรรย์..TAIWAN เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค

ทัวร์โค้ด

BADT240053
เดินทางช่วง
2 พ.ค. - 1 ก.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
4 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,999 บ.

BT-TPE88_VZ มหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน

ทัวร์โค้ด

BADT240317
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 3 ก.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
26 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,999 บ.

ZGTPE-2407VZ ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น)

ทัวร์โค้ด

BADT240164
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินย่านซีเหมินติง
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 23 ต.ค. 67 (26 ช่วงวันเดินทาง)
19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
2 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
7 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
 • 20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 18,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 33 โปรแกรม
Powered by