ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
247 พีเรียด จาก 33 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

ทัวร์โค้ด

BADT240137
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
เดินทางช่วง
13 ก.ค. - 19 ต.ค. 67 (16 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67
9 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 13,990 บ.

ZGTPE-2407VZ ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น)

ทัวร์โค้ด

BADT240164
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินย่านซีเหมินติง
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 23 ต.ค. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 13,990 บ.

มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

ทัวร์โค้ด

BADT230701
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 9 ก.ย. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
14 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 13,999 บ.

BT-TPE98_VZ มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบ!!

ทัวร์โค้ด

BADT240464
เดินทางช่วง
14 ก.ค. - 23 ต.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
4 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
8 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
6 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 13,999 บ.

BT-TPE65_VZ มหัศจรรย์ TAIPEI บินคุ้ม..เที่ยวครบทุกไฮไลท์

ทัวร์โค้ด

BADT240905
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 1 ก.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 13,999 บ.

BT-TPE68_VZ มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบทุกไฮไลท์

ทัวร์โค้ด

BADT240063
เดินทางช่วง
18 ก.ค. - 23 ต.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 14,999 บ.

BT-TPE26_SL มหัศจรรย์..TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์โค้ด

BADT240987
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 9 ก.ย. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
 Thai Lion Air
5 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง 14,999 บ.

มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค

ทัวร์โค้ด

BADT220929
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 10 ก.ย. 67 (16 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
23 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
29 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
6 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
12 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 15,999 บ.

BT-TPE66_VZ มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู

ทัวร์โค้ด

BADT240445
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 22 ต.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
2 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67
6 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 16,999 บ.

ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)

ทัวร์โค้ด

BADT240205
เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดหลงซาน เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
18 ก.ค. - 30 ธ.ค. 67 (32 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
 • 20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
  31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
  1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
  29 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 20 )
 China Airlines
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 33 โปรแกรม
Powered by