ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
เวียดนามเหนือ
พบ
65 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ พักดี 4 ดาว

ทัวร์โค้ด

BADT221721
เดินทางช่วง
22 ส.ค. 67 - 25 มี.ค. 68 (19 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
9 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68
25 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 15,999 บ.

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก พักดี 4 ดาว 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์โค้ด

BADT220291
เดินทางช่วง
20 ก.ค. 67 - 30 มี.ค. 68 (25 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
 • 7 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
  21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  16 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
  23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
  6 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
  13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
  20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
  27 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
  6 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
  13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
  20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
  27 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,999 บ.

KVN110415-FD ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซีปัน 4วัน3คืน (พักซาปา 2คืน) FEB-OCT24

ทัวร์โค้ด

BADT232174
เดินทางช่วง
20 ก.ค. - 20 ต.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,999 บ.

KVN110412-FD ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-จางอาน 4วัน3คืน (พักซาปา 2คืน) NOV-OCT24

ทัวร์โค้ด

BADT232185
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 29 ต.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,999 บ.

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ บินเหมาลำ NEW YEARS ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

ทัวร์โค้ด

BADT220288
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 22,999 บ.

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ บินเหมาลำ NEW YEARS ซาปา ฮานอย วัดตามจุ๊ก ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (VZ)

ทัวร์โค้ด

BADT220969
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 22,999 บ.

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ บินเหมาลำ NEW YEARS ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน (VZ)

ทัวร์โค้ด

BADT220458
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 28,999 บ.
Powered by