ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530
image

บริการประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 กว่า 60 ปีที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุ้มค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี่ยงภัย และบรรเทาความเสียหายได้อย่างเหมาะสม พร้อมพัฒนาการบริการให้ได้มาตรฐานที่ดี ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ประกันภัยการเดินทาง บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยกว่า 100 ปี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีเครือข่ายสาขากว่า 20 สาขา ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทาง?

เหตุสุดวิสัยอย่างการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้ว่าไม่มีใครอยากให้เกิด ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันดังกล่าว นอกจากความกังวลเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เมื่อเทียบกับค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย นอกจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ อาจมีความเสี่ยงภัยกรณีอื่นๆ ที่สามารถเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางได้อีกด้วย เช่น ความเสียหายและสูญหายของสัมภาระ การสูญหายของหนังสือเดินทาง ความล่าช้าของเที่ยวบิน เป็นต้น ในปัจจุบัน บริษัทประกันได้เสนอแผนประกันภัยหลากหลายประเภท เพื่อให้ผู้เดินทางได้เลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งสิ่งสำคัญที่ควรทำก่อนการซื้อประกันภัยการเดินทาง คือ การพิจารณาความคุ้มครองของแต่ละแผนประกันภัยการเดินทางที่แตกต่างกัน และต้องอ่านรายละเอียดความคุ้มครองอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ

สอบถามข้อมูล

[elementor-template id="3107"]

ติดต่อทาง Line

@beenaround

โทรศัพท์ / Hotline

064 794 4156
Powered by