ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ภูฏาน
พบ
21 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์ภูฏาน ภูฏาน HAPPINESS IN BHUTAN 5 วัน 4 คืน (B3)

ทัวร์โค้ด

BADT221127
เดินทางช่วง
22 ก.ย. 66 - 2 ม.ค. 67 (16 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
28 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
29 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66
1 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
 Bhutan Airline
5 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง 69,988 บ.

โปรแกรมทัวร์ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน ดินแดนมังกรสายฟ้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย (KB)

ทัวร์โค้ด

BADT221457
-พาโรซอง-ทิมพู-ทาชิโชซอง, ทิมพู, โดซูลา, ปูนาคา, ปูนาคาซอง, ซิมิลาคัง, ทิมพู
-สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติภูฏาน, Memorial horten, พระใหญ่เดนดอมา, ซันกังคา
-Weekend Market, วัดทักซัง, ดรุกเยลซอง, คิชูลาคัง, พาโร -ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด "ตลาดเมืองพาโร"
เดินทางช่วง
13 ต.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
3 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
31 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
 Druk Air
5 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง 119,900 บ.
Powered by