ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
คุนหมิง
พบ
79 พีเรียด จาก 13 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

CMU45 Dynasty of คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์โค้ด

BADT231918
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 27 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
 China Eastern
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 22,888 บ.

CFD48 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ชมดอกซากุระ 6วัน 5คืน

ทัวร์โค้ด

BADT231906
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 14 มี.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 22,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง หุบเขาซากุระ ทุ่งดอกมัสตาร์ด 4 วัน 3 คืน (MU)

ทัวร์โค้ด

BADT222418
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
ชมหุบเขาซากุระ 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น
ชมทุ่งดอกมัสตาร์ดสีเหลืองอร่ามที่เมืองโหลวผิง
อุทยานป่าหินงามคุนหมิง เป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก
น้ำตกเก้ามังกร สายน้ำจากแม่น้ำเก้ามังกรไหลเทลงมาจากหน้าผาภูเขาที่สูงชัน
อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่ อยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง

เมืองอี้เหลียง หุบเขาซากุระ อุทยานป่าหิน เมืองโหลวผิง เทือกเขาไก่ทอง ทุ่งดอกมัสตาร์ด น้ำตกเก้ามังกร คุนหมิง PARK 1903 เขื่อนไห่เกิง สวนต้ากวนโหลว วัดหยวนทง ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่
อาหารพิเศษ อาหารกวางตุ้ง เป็ดอี้เหลียง สุกี้เห็ด
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 19 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
 China Eastern
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 23,999 บ.

KMGFD0124 ซุปตาร์...หว่อเหิ่นเสียงหนี่คุนหมิง ลี่เจียง 6 วัน 5 คืนบินเช้า กลับเที่ยงทัวร์ไม่ลงร้าน (Jan - Apr 2024)

ทัวร์โค้ด

BADT232089
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 25 เม.ย. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
19 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
3 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
9 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
 Thai AirAsia
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 24,888 บ.

KMG8L0223 ซุปตาร์...ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (บินค่ำ กลับเย็น) NOV 2023 - MAR 2024

ทัวร์โค้ด

BADT232101
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 27 มี.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
 Lucky air
6 วัน 8 คืน
/ เริ่มเพียง 25,888 บ.

ทัวร์คุณธรรมคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เม.ย.-มิ.ย.67 (MU)

ทัวร์โค้ด

BADT240227
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
นั่งรถไฟความเร็วสูงจากลี่เจียงไปคุนหมิงไม่เสียเวลานั่งรถนาน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
"Impression Lijiang" การแสดงอลังการ ผลงานจาง อี้โหมว
ท้าพิสูจน์ความกล้ากับ “สะพานแก้วลี่เจียง”
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน "ทะเลสาบสีน้ำเงิน" (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”
ช่องแคบเสือกระโดด "Tiger Leaping Gorge" (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)
เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอนม, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด
เดินทางช่วง
7 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
7 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67
21 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
7 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
21 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
4 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
 China Eastern
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 27,999 บ.

CMU49 Love So Beautiful คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์โค้ด

BADT231903
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 16 เม.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
 China Eastern
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 29,888 บ.

ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์โค้ด

BADT222446
น้องหมี พาเที่ยวแชงกรีล่าแบบไม่ลงร้านช้อป
ทัวร์คุณธรรม ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขายออฟชั่น
แชงกรีล่าแตะขอบฟ้าหลังคาโลก
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
นั่งรถไฟความเร็วสูงจากลี่เจียงไปคุนหมิงไม่เสียเวลานั่งรถนาน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
"Impression Lijiang" การแสดงอลังการ ผลงานจาง อี้โหมว
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน "ทะเลสาบสีน้ำเงิน" (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”
ช่องแคบเสือกระโดด "Tiger Leaping Gorge" (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)
คุนหมิง , ต้าหลี่ , เมืองโบราณต้าหลี่ , ผ่านชมเจดีย์สามองค์ , ต้าหลี่ , จงเตี้ยน , โค้งแรกแม่น้ำแยงซี , ช่องแคบเสือกระโดด(รวมลิฟต์ขึ้น-ลง) , เมืองโบราณแชงกรีล่า, วัดลามะซงจ้านหลิง , ลี่เจียง , เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) ,โชว์จางอวี้โหมว , หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถกอล์ฟ) , สระน้ำมังกรดำ , เมืองโบราณซู่เหอ ,ลี่เจียง , นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง , วัดหยวนทง , อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ลิ้มรสอาหารพิเศษ อาหารกวางตุ้ง สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ด
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 4 เม.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
27 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
30 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67
 China Eastern
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 30,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์โค้ด

BADT222427
ทัวร์คุณธรรม ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขายออฟชั่น
แชงกรีล่าแตะขอบฟ้าหลังคาโลก
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
นั่งรถไฟความเร็วสูงจากลี่เจียงไปคุนหมิงไม่เสียเวลานั่งรถนาน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
"Impression Lijiang" การแสดงอลังการ ผลงานจาง อี้โหมว
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน "ทะเลสาบสีน้ำเงิน" (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”
ช่องแคบเสือกระโดด "Tiger Leaping Gorge" (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)
คุนหมิง , ต้าหลี่ , เมืองโบราณต้าหลี่ , ผ่านชมเจดีย์สามองค์ , ต้าหลี่ , จงเตี้ยน , โค้งแรกแม่น้ำแยงซี , ช่องแคบเสือกระโดด(รวมลิฟต์ขึ้น-ลง) , เมืองโบราณแชงกรีล่า, วัดลามะซงจ้านหลิง , ลี่เจียง , เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) ,โชว์จางอวี้โหมว , หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถกอล์ฟ) , สระน้ำมังกรดำ , เมืองโบราณซู่เหอ ,ลี่เจียง , นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับ คุนหมิง , วัดหยวนทง , อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ลิ้มรถอาหารพิเศษ อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอน
เดินทางช่วง
4 เม.ย. - 18 เม.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
 Thai Airways
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 34,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (TG/FD/DD-KY/MU/FD)

ทัวร์โค้ด

BADT240055
เปิดประสบการณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูง สายลาว-จีน ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเวียงจันทน์ของลาวกับนครคุนหมิง
ไฮไลท์ของทริปนี้
พระธาตุหลวงเวียงจันน์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดในประเทศลาม
นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนล้านช้าง สาว-จีน
สิบสองปันนา เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีน
นครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผล มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี
อุทยานแห่งชาติป่าหิน ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อาหารพิเศษ เป็ดย่างอี๋เหลียง, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 31 ต.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67
11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
8 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
6 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67
 Thai Airways
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 34,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม
Powered by