ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์รัสเซีย
พบ
24 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

มหัสจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์โค้ด

BADT231113
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 29 พ.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
8 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
22 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
 Emirates Airlines
8 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 67,999 บ.

มหัศจรรย์...รัสเซีย เทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน

ทัวร์โค้ด

BADT230827
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 31 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
24 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
 Emirates Airlines
8 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 69,999 บ.

มหัศจรรย์...BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก

ทัวร์โค้ด

BADT231248
เดินทางช่วง
30 ม.ค. - 25 ก.พ. 68 (12 ช่วงวันเดินทาง)
30 ม.ค. 68 - 4 ก.พ. 68
31 ม.ค. 68 - 5 ก.พ. 68
3 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68
6 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68
7 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68
8 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68
12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
13 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
 Siberian Airlines
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 69,999 บ.

BT-DME23_EK มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก WINTER SEASON

ทัวร์โค้ด

BADT240818
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
 Emirates Airlines
8 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 69,999 บ.

มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์โค้ด

BADT231139
เดินทางช่วง
7 ส.ค. - 14 ส.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
 Emirates Airlines
8 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 72,999 บ.

ทัวร์ แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน (Golden Ring) EK

ทัวร์โค้ด

BADT240384
-ดูไบ - มอสโคว์ - วลาดิเมียร์ - ชมเมือง - ซุสดาล(โกลด์เดน ริง)
-ซุสดัล - พระราชวังซุสดัล - เซอร์กีเยฟ โปสาด(ซากอร์ส) - จัตุรัสแดง
-เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล - เข้าชมพระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
-สถานีรถไฟใต้ดิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โร่ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
-ถนนอารบัต - ชมการแสดงละครสัตว์ - รถไฟด่วน SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -โบสถ์หยดเลือด - เข้าชมป้อมปีเตอร์ & พอล - เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(วังฤดูร้อน) -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(วังฤดูหนาว) - ดินเนอร์และชมโชว์พื้นเมืองที่ Nikolaevsky Palace -หมู่บ้านพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
-บริการอาหารค่ำ และชม การแสดงระบำพื้นเมือง ที่ NIKOLAEVSKY PALACE -อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร / นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ Moscow Circus
เดินทางช่วง
11 ส.ค. - 27 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
11 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
 Emirates Airlines
9 วัน 6 คืน
/ เริ่มเพียง 95,900 บ.
Powered by