ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์โปแลนด์
พบ
16 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์แกรนด์ โปแลนด์ 8 วัน 5 8 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

BADT240296
-วอร์ซอร์ - ลับบลิน - เข้าชมปราสาทลับบลิน - เมืองเก่าวอร์ซอว์
-เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ - โทรุน - พอซนัน - แกรนด์เธียเตอร์
-วรอตสวัฟ - เชสโตโชวา - เข้าชมอารามจัสนา กอร่า - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - คราคูฟ - หมู่บ้านซาลิพาย - เซสซอว์
เดินทางช่วง
10 ต.ค. - 17 ต.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 63,900 บ.

ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์ เมืองมรดกโลก 9 วัน 6 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

BADT221645
-โทรุน(เมืองมรดกโลก), พอซนัน, วรอตสวัฟ, ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์, คราคูฟ
-เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา, ลับบลิน, วอร์ซอร์(เมืองมรดกโลก), พระราชวังลาเซียนสกี้
-วอร์ซอร์, โทรุน(เมืองมรดกโลก), พอซนัน, จัตุรัสเมืองเก่า, วรอตสวัฟ -เชสโตโชวา, อารามจัสนากอร่า, แบล็คมาดอนน่, เมืองเก่าคราคูฟ -ค่ายเอาสช์วิตช์, เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา, คราคูฟ, หมู่บ้านซาลิเปีย -เซสซอว์, ลับบลิน, วอร์ซอร์, ชมเมือง, พระราชวังลาเซียนสกี้ -ช้อปปิ้ง ZALOTE TARASY
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 27 ต.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 5 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
/ เริ่มเพียง 79,900 บ.

10 วัน แกรนด์โปแลนด์

ทัวร์โค้ด

BADT240440
กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ – พระราชวังหลวง
กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ – พระราชวังหลวง
อาหารท้องถิ่น, อาหารจีน
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 22 ต.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
21 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
15 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
13 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
 Finnair
10 วัน 8 คืน
/ เริ่มเพียง 139,900 บ.
Powered by