ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์อิหร่าน
พบ
10 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์อิหร่าน อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน (W5)

ทัวร์โค้ด

BADT220414
บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว โดย สายการบิน มาฮาร์น แอร์
เตหะราน - พระราชวังสีขาว - พระราชวังสีเขียว - พระราชวังโกเลสตาน - ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู ป้อมคาริม ข่าน – นครเปอร์เซโพลิส - เนโครโพลิส – พาร์ซากาด – ยาซ์ด – เมย์บอด – ปราสาทนารินจ์ ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ – อีสฟาฮาน - พระราชวัง เฮลโชตุน - พระราชวังอาลี คาปู – มัสยิดอิหม่าม – คาซาน
ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. 66 - 3 พ.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
1 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 5 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67
9 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
23 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
10 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67
 Mahan Air
8 วัน 6 คืน
/ เริ่มเพียง 62,900 บ.
Powered by