ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
เฉินตู
พบ
22 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์โค้ด

BADT240370
ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ
อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนโบราณจินหลี่
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
 China Eastern
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 26,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง เฉิงตู 6 วัน 5 คืน พ.ค.-มิ.ย.67 (CA)

ทัวร์โค้ด

BADT240301
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ
มรดกโลกพระพุทธรูปหินแกะสลัก ต้าจู๋
อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน อุทยานเขานางฟ้า
Wulong Flying Kiss สัมผัสเครื่องเล่นชนิดใหม่ของอู่หลง
หงหยาต้ง แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองฉงชิ่ง
สัมผัสบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากฉงชิ่งไปเฉิงตู
เมนูพิเศษ สุกี้หมาล่า
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
 Air China
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 28,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (SL)

ทัวร์โค้ด

BADT240607
เที่ยว 2 แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งมณฑลเสฉวน
เที่ยวชมอุทยานหวงหลง "สระสวรรค์ในแดนดิน"
อุทยานปี้เผิงโกว หนึ่งในอุทยานทางธรรมชาติอันสวยงามที่ตั้งอยู่ในเสฉวน
ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ต้นกำเนิดในมณฑลเสฉวน
อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน,อาหารกวางตุ้ง
เดินทางช่วง
4 ก.ย. 67 - 3 ม.ค. 68 (10 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
 Thai Lion Air
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 29,999 บ.

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้้ายโกว หวงหลง 6D 5N (TG)

ทัวร์โค้ด

BADT240678
-เฉิงตู - เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมนั่งกระเช้าขึ้น+รถกอล์ฟ)
-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ่ายโกว - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ซงพาน
-กำแพงเมืองโบราณซงพาน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - วังแพะเขียว -ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เมนูพิเศษ!! สุกี้หม่าล่า
เดินทางช่วง
14 ต.ค. - 2 พ.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
28 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67
 Thai Airways
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 39,900 บ.

ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (เข้าจิ่ว 2 รอบ) หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์โค้ด

BADT240609
ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ
เข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว 2 วันเต็ม (รวมรถเหมาในอุทยาน)
อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด
อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน ,อาหารกวางตุ้ง
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 11 พ.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
6 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
 Thai Airways
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 39,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 7 วัน 6 คืน (TG)

ทัวร์โค้ด

BADT240704
ชม 4 มรดกโลก...สุดอลังการ
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)
นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง
เกาะเล่อซาน ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน
ชมโชว์ทิเบต / โชว์ง้อไบ๊

อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน , เป็ดปักกิ่ง
เดินทางช่วง
3 พ.ย. - 9 พ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67
 Thai Airways
7 วัน 6 คืน
/ เริ่มเพียง 39,999 บ.

ทัวร์คุณธรรมทิเบต ดินแดนสวรรค์บนหลังคาโลก หลินจือ ลาซา 7 วัน 6 คืน เม.ย.67 (CA)

ทัวร์โค้ด

BADT240201
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
ทิเบต…ดินแดนสวรรค์บนหลังคาโลก
UNSEEN ทิเบต ชมวิวยอดเขาหนานเจียปาหว่า
พระราชวังโปตาลา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ในหุบเขาของเมืองลาซา
ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่อันดับ 3 ของโลก
เมนูพิเศษ สุกี้หม่าล่า, อาหารกวางตุ้ง
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 20 ก.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
14 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
 Air China
7 วัน 6 คืน
/ เริ่มเพียง 58,999 บ.
Powered by