ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
กวางเจา
พบ
16 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์คุณธรรม กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 (CZ)

ทัวร์โค้ด

BADT221222
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
ทัวร์สำหรับนักธุรกิจไทยไม่ควรพลาด
งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจีน PHASE 1
บินตรง กวางเจา พร้อมลุยงาน
ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนปักกิ่ง

กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 PHASE1 ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง อนุสาวรีย์ห้าแพะ จัตุรัสฮัวเฉิง
พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ห่านย่าง หมูหัน
เดินทางช่วง
14 ต.ค. - 17 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
 China Southern Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 32,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 (CZ)

ทัวร์โค้ด

BADT221260
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
ทัวร์สำหรับนักธุรกิจไทยไม่ควรพลาด
งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจีน PHASE 1
บินตรง กวางเจา พร้อมลุยงาน
ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนปักกิ่ง
กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 PHASE1 ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง จัตุรัสฮัวเฉิง
พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ห่านย่าง หมูหัน
เดินทางช่วง
15 ต.ค. - 18 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66
 China Southern Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 32,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 PHASE2 (CZ)

ทัวร์โค้ด

BADT221262
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
ทัวร์สำหรับนักธุรกิจไทยไม่ควรพลาด
งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจีน PHASE 2
บินตรง กวางเจา พร้อมลุยงาน
ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนปักกิ่ง
กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 PHASE2 ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง จัตุรัสฮัวเฉิง อนุสาวรีย์ห้าแพะ ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่
พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ห่านย่าง หมูหัน
เดินทางช่วง
22 ต.ค. - 25 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
 China Southern Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 32,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ลานสกี YABULI เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์โค้ด

BADT222029
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย
ลานสกี YABULI ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว
ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์
ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ฮาร์บิน โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก) อนุสาวรีย์ฝั่งหง ถนนจงยาง ยาปูลี่(YABULI) ลานสกียาปูลี่ ท่านสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการ รายการที่ 1:นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ รายการที่ 2:เล่นสกีYABULI(รวมค่าเช่าอุปกรณ์) หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME (รวมค่าเข้า) ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย เขาแกะหญ้า เขาป้างฉุย ภาพเขียน ICE AND SNOW ฮาร์บิน แม่น้ำซงฮัวเจียง – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – ชมรูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถแบตเตอรี่) – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2023 International Ice and Snow Festival)
ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวตงเป่ย หม้อไฟยักษ์ตุ๋น
เดินทางช่วง
19 ธ.ค. 66 - 24 ม.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
19 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
26 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
27 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
3 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
6 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
12 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
 China Southern Airlines
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง 48,999 บ.
Powered by